Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

Demografie s historií

O čem je tato specializace?

Studium demografie se specializací historie poskytuje ucelený pohled na demografickou problematiku, přičemž akcentuje historický kontext populačního vývoje na národní, ale i mezinárodní úrovni. Studiem získáte široký rozhled o historickém, sociálním, hospodářském, politickém a kulturním vývoji nejen evropské společnosti, jenž je potřebný pro odpovídající interpretaci demografických dat a výsledků analýz z nich plynoucí. Studium demografie probíhá na PřF UK, studium historie na FF UK.

Co se naučím?

Příklad rozvrhu

Studijní plán oboru

Zpět na bakalářské obory


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Hodně mě baví lidé, kteří tady přednáší.“