Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

Demografie se sociální geografií

O čem je tato specializace?

Studium umožňuje získat ucelený pohled na řadu demografických témat a jejich geografických, sociálních a dalších kontextů v národní i mezinárodní perspektivě. Ve spojitosti se specializací sociální geografie se tak nabízí studentům možnost lépe proniknout do problematiky regionálních analýz a prognóz, regionalizace socio-demografického chování obyvatelstva, problematiky migrací, urbanizace aj.

Co se naučím?

Příklad rozvrhu

Studijní plán oboru

Zpět na bakalářské obory


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Prostredníctvom geografie a vedy poznávam Zem a vesmír ako systém, aby som sa spolupodielal na budovaní zdravšieho a stabilnejšieho prírodného prostredia pre živé organizmy vrátane človeka“