Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoobor) - Biologie

O čem je tento obor?

Studium je určené pro přípravu středoškolských pedagogů. Cílem tohoto bakalářského oboru je jednak studenty seznámit s aktuálními poznatky v geografii, jednak je naučit tyto poznatky využít ve školní praxi s pomocí pedagogicko-psychologických a oborově didaktických postupů. Studium biologie zajišťuje katedra didaktiky biologie, se sídlem ve Viničné ulici, která je vzdálena 5 minut chůze od budovy Albertov 6, kde je zajišťována výuka geografie. Mezi katedrami panuje dlouholetá spolupráce v plánování studia, a proto je výuka obou aprobací rozložena v doporučeném studijním plánu tak, že se nepřekrývá.

Co se naučím?

Příklad rozvrhu

Studijní plán oboru

Zpět na bakalářské obory


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Univerzita Karlova je rozhodně kvalitní instituce.“