Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

Vědy o Zemi

O čem je tento obor?

Nikdy v minulosti nebyla situace na zemském povrchu tak napjatá jako dnes. Člověk mění jeho složení, morfologii, pohyb vody, albedo, následně i výskyt rostlin, živočichů a v důsledku toho i životní prostředí člověka. Vše se současně projevuje na atmosféře a hydrosféře, extrémech klimatu i hydrologických jevů. Pochopení těchto procesů je klíčové pro úspěšnou adaptaci na probíhající globální změny a pro zmírnění jejich dopadů na společnost. Studenti získají znalosti o jednotlivých složkách Země a mechanismu procesů, které je utvářejí a které ovlivňují život na Zemi. Vyučované předměty pokrývají zejména geovědní a environmentální disciplíny jako např. geologie, geomorfologie, hydrologie a hydrogeologie, vědy o atmosféře, pedologie, ale i chemii a fyziku týkající se Země a geologických procesů. Při výuce je kladen důraz na propojení základních teoretických poznatků s praktickými dovednostmi při terénním výzkumu a využití informačních technologií.

Co se naučím?

Příklad rozvrhu

Studijní plán oboru

Zpět na bakalářské obory


Srdecne vás zveme na Den otevrených dverí, který se uskutecní 24. a 25. ledna 2020 stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Na studiu mě baví spousta výjezdů do terénu, možností praktických projektů a spolupráce se zahraničními univerzitami.“