Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

Sociální epidemiologie

O čem je tento obor?

Magisterský studijní program Epidemiologie, obor Sociální epidemiologie je založen na moderních poznatcích vědy v oblasti životních podmínek člověka, determinant zdraví a zdravotních aspektů prostředí. Z hlediska šíře poskytovaného vzdělání a zejména hloubky teoretického a praktického osvojení jednotlivých poznatků je toto studium univerzitního směru na vysokých školách v ČR unikátní. Praktické dovednosti zahrnují moderní metody sběru epidemiologických dat, škálu geo-informačních a laboratorních technik. Projekty a semináře budou částečně realizovány formou odborných referátů zahraničních hostů a budou tak pomáhat posluchačům i v jejich jazykové přípravě. Přednášejícími navrhovaného programu jsou zkušení pedagogové z Přírodovědecké fakulty UK a spolupracujícího pracoviště University College, London Medical School. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Co po studiu?

Studijní plán oboru

Zpět na magisterské obory


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Vždycky mě bavil zeměpis.“