Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

Fyzická geografie a geoekologie

O čem je tento obor?

Fyzická geografie studuje prírodní prostredí v casovém a prostorovém kontextu vcetne interakcí s lidskou cinností. Zahrnuje meteorologii a klimatologii, hydrologii, geomorfologii, biogeografii, pedologii a krajinnou ekologii. Pro studium fyzické geografie je typická pestrost metod kombinujících terénní metody, laboratorní práci a geoinformacní technologie. Ve studijním programu je umožnena volba individuálního zamerení, která je dána výberem tématu diplomové práce a volitelných predmetu. V rámci svých specializací se studenti zabývají napr. prírodními riziky a jejich projevy (zmeny klimatu, povodne, sesuvy), sledováním zmen složek krajiny (vývoj zalednení, historické zmeny krajiny, dynamika srážkoodtokových procesu) nebo vlivem cloveka na prírodní sféru (zmeny jakosti vody, degradace pud, kontaminace sedimentu). Studenti reší práce jak v Cesku, tak ve svete – napr. v Jižní Americe, strední Asii nebo polárních oblastech. Práce mohou být rovnež realizovány ve spolupráci se zahranicními univerzitami.

Co po studiu?

Studijní plán oboru

Zpět na magisterské obory


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Geografie pro mě byla původně jen nutným doplňkem do dvouoboru k biologii, ale v průběhu studia se stala jejím plnohodnotným partnerem.“