Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

Regionální a politická geografie

O čem je tento obor?

Studijní obor regionální a politická geografie je zacílen na problematiku regionální diferenciace společnosti a jejího prostředí. Zvláštní důraz je kladen na význam různých politických systémů a jejich vlivů na geografickou diferenciaci společenských a environmentálních systémů. Závažným tématem studia je propojení vývojových tendencí na různých úrovních geografických rozborů (úrovně lokální, regionální, mezistátní, sub-kontinentální a sub-globální) v kontextu procesů evropské integrace a globalizace. Důraz je také kladen na problematiku vývoje geopolitických poměrů, otázky zahraničního a domácího cestovního ruchu či na proces evropské integrace jako součást globalizace. Standardní doba studia je dva roky. Na uvedený studijní obor navazuje postgraduální doktorské studium.

Co po studiu?

Studijní plán oboru

Zpět na magisterské obory


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Geografie na UKáčku je nejlepší :)“