Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

Sociální geografie a regionální rozvoj

O čem je tento obor?

Studijní obor sociální geografie a regionální rozvoj umožňuje hlubší specializaci v několika dílčích disciplínách. Jedná se o problematiku regionálního rozvoje a regionální politiky se zvláštním zaměřením na problematiku regionální politiky EU, problematiku výzkumu obyvatelstva a sídelní struktury (např. studium geografické mobility obyvatelstva, výzkum periferních území), studium procesů probíhajících uvnitř měst a metropolitních areálů (gentrifikace, suburbanizace apod.), dále studium vnitřní i mezinárodní migrace a o problematiku územního plánování. Ve všech těchto dílčích disciplínách byl posílen důraz na studium interakcí procesů na různých řádovostních úrovních, a to zejména v kontextu evropské integrace a globalizace. Standardní doba studia je dva roky. Na uvedený studijní obor navazuje postgraduální doktorské studium.

Co po studiu?

Studijní plán oboru

Zpět na magisterské obory


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Zajímá mě poznávání nových kultur, lidí a celého světa.“