Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

Sociální geografie a regionální rozvoj

Kde se uplatním?

Absolventi jsou připraveni řešit komplexní problematiku v oblastech regionálního rozvoje, geodemografie, mezinárodní migrace, studia měst a metropolitních areálů, včetně problematiky územního plánování. Jsou jim vlastní principy vědecké práce, umí kriticky pracovat s odbornou literaturou, statistickými daty a mapovými podklady, jsou schopni pracovat samostatně i ve víceoborovém týmu. Nacházejí uplatnění v širokém spektru pozic v soukromém i veřejném sektoru. Ve veřejném sektoru se jedná o městské a krajské úřady a ministerstva, kde řeší problematiku regionálního a územního plánování, ochrany životního prostředí, problematiku evropské integrace atd. V privátní sféře nacházejí zaměstnání např. v regionálních rozvojových agenturách, firmách zaměřených na strategické plánování, realitních kancelářích, v poradenských firmách (výzkum trhu, územní lokalizace ekonomických aktivit). Mohou se také orientovat na vědeckovýzkumnou činnost zaměřenou např. na studium geografické organizace společnosti a interakce mezi společností a krajinnou sférou.

O čem je tento obor? Přijímací zkouška

Studijní plán oboru

Zpět na magisterské obory


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Líbí se mi historický areál Albertova.“