Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

Učitelství geografie pro střední školu (jednoobor i dvouobor)

O čem je tento obor?

Cílem studia v oboru Učitelství geografie pro střední školy je umožnit studentům získat způsobilost vyučovat geografii (jako samostatný či integrovaný předmět) na středních školách včetně víceletých gymnázií. Vstup do dvouletého magisterského studia tohoto oboru vyžaduje absolvování bakalářského stupně studia na PřF UK (bakalářský program vzdělávání v geografii) nebo jiných fakultách podobného zaměření. Studium probíhá buď samostatně nebo v kombinaci s dalším oborem (např. biologií, matematikou, tělesnou výchovou apod.). Důležitou součástí výuky je pedagogická a didaktická příprava včetně šestitýdenní pedagogické praxe na střední škole.

Co po studiu?

Studijní plán oboru

Zpět na magisterské obory


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Svým širokým záběrem brání geografie zjednodušujícímu pohledu na svět a jeho fungování, umožňuje chápat svět v souvislostech“