Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

Fyzická geografie a geoekologie

Popis programu

Studijní obor postgraduálního doktorského studia „Fyzická geografie a geoekologie“ navazuje na stejnojmenný studijní obor magisterského studia. Ve specializacích je obor PDS zaměřen na celou šíři fyzické geografie:
a) Rozvíjí jednotlivé základní vědní disciplíny, které studují dílčí subsystémy krajinné sféry: Geomorfologie a paleogeografie kvartéru, klimatologie a meteorologie, hydrologie, biogeografie, pedogeografie a geoekologie.
b) Zabývá se syntézou geografického prostředí, kterou zajišťuje komplexní fyzická geografie. Vedle vztahů mezi přírodními složkami geografického prostředí se věnuje i interakcím mezi fyzickogeografickou a socioekonomickou sférou.

OBOROVÁ RADA
OBHÁJENÉ PRÁCE

Řešená témata

Zpět na doktorské obory


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Univerzita Karlova je rozhodně kvalitní instituce.“