Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

, Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Popis programu

Hlavním oborem doktorandského studia je vědní obor geoinformatika, který zahrnuje širokou problematiku získávání informací o prostředí na naší planetě. Patří do ní studium otázek pořizování prostorových dat metodami dálkového průzkumu včetně fotogrammetrie, skladování prostorových dat v databázích a tvorba databází, tvorba modelů krajiny a jejích prvků a objektů včetně kartografických modelů, analýzu prostorových dat a získávání informací o krajině s využitím nástrojů geografických informačních systémů a obrazové analýzy, vizualizace a prezentace prostorových dat a informace v podobě klasického i elektronického kartografického díla a jejich zpřístupnění a distribuce prostřednictvím Internetu.

OBOROVÁ RADA
OBHÁJENÉ PRÁCE

Pořadavky

Zpět na doktorské obory


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„K čemu je geografie? Napomáhá porozumět světu kolem nás a tím se pokusit udělat ho lepším místem k životu“