Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

Regionální a politická geografie

Popis programu

Obor je zaměřen na regionální a politické aspekty interakcí lidské společnosti a prostředí. Studovány jsou regiony na různých řádovostních úrovních (od lokální ke globální), jejich specifika, problémy a procesy, kterými jsou tyto regiony utvářeny.
Studium je cíleno na oblasti Česka i na zahraniční země. Zkoumána jsou témata týkající se:
- politické geografie a geopolitiky
- regionálního rozvoje
- trvale udržitelného rozvoje
- cestovního ruchu a rekreace
- rozvoje dopravních systémů
- mezinárodního rozvoje a rozvojových studií
- globalizace a globálních problémů
- kulturní geografie
- geografie obyvatelstva a migrace

OBOROVÁ RADA
OBHÁJENÉ PRÁCE

Řešená témata

Zpět na doktorské obory


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Líbí se mi vzájemný dialog s vyučujícími a různorodost studia.“