Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

Sociální geografie a regionální rozvoj

Popis programu

Předmětem studia je geografická organizace společnosti a její vývoj. Jedná se zejména o analytická a syntetická hodnocení systému osídlení a procesu urbanizace, hierarchického uspořádání regionů, územní diferenciace v rozmístění sociálních a ekonomických jevů a stanovení úlohy podmiňujících faktorů. V aplikačním smyslu toto studium navazuje na řešení problémů regionálního rozvoje, administrativního členění, řešení různých typů lokalizačních úloh atd. Specifický význam je dále přikládán studiu interakce společnost, resp. člověk a přírodní prostředí a navazujícím problémům sociální ekologie. Specializované zaměření dále představují problémy spojené s jednotlivými socioekonomicko geografickými obory jako je geografie obyvatelstva (např.struktura a vývoj migračních vztahů, jejich motivací), geografie zemědělství např.využití země), geografie průmyslu (např.lokalizační faktory), geografie služeb (např. hierarchická diferenciace obslužných zařízení středisek).

OBOROVÁ RADA
OBHÁJENÉ PRÁCE

Pořadavky

Zpět na doktorské obory


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Zajímá mě příroda a to, jak funguje svět.“