Nabídka oborů Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Profily geografů

Profily všech geografů

Geograf Jakub Jelen„Geograf má nepřeberné množství uplatnění, rozmanitost geografie nabízí možnost každému zkoumat a studovat to, co ho baví a zajímá.“

Student doktorského studia Obecné otázky geografie; Hlavní organizační garant soutěže Zeměpisná olympiáda; Vědecký pracovník na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje
Stáhněte si aplikaci pro zájemce o studium!
„Geografie pro mne mimo jiné představuje i obrovskou svobodu bádání. Na PřF UK nabízíme každému možnost se realizovat v široké paletě témat a specializací, zkrátka věnovat se své „srdcové“ problematice.“