Nabídka oborů Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Profily geografů

Profily všech geografů

Geografka Jana Spilková„Geografie pro mne mimo jiné představuje i obrovskou svobodu bádání. Na PřF UK nabízíme každému možnost se realizovat v široké paletě témat a specializací, zkrátka věnovat se své „srdcové“ problematice.“

Absolventka oborů Demografie se sociální geografií, Sociální geografie a regionální rozvoj. Pracuje jako docentka na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Je členkou výzkumných center GeoQol a GeoVoč a organizací EDRA, IAPS, AAG .
Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Geografie pro mě byla původně jen nutným doplňkem do dvouoboru k biologii, ale v průběhu studia se stala jejím plnohodnotným partnerem.“