Nabídka oborů Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Profily geografů

Profily všech geografů

Geografka Kristýna Štolcová„Geografie je jako améba. Pomocí svých panožek zasahuje do všech oborů(historie, politika, ekonomie, matematika, IT,filosofie, cestovní ruch, marketing, obchod...) Úkolem každého geografa je, si vybrat tu správnou panožku a za ní se vydat.“

Studentka magisterského oboru Biologie pro střední školy a Geografie pro střední školy
Stáhněte si aplikaci pro zájemce o studium!
„Geografie pro mne mimo jiné představuje i obrovskou svobodu bádání. Na PřF UK nabízíme každému možnost se realizovat v široké paletě témat a specializací, zkrátka věnovat se své „srdcové“ problematice.“