Obory a programyCo mě zajímáCo chci dělatZažij víc!


Aplikovaná geografie

Zpět na bakalářské obory

Program Aplikovaná geografie Studium bakalářského studijního programu Aplikovaná geografie probíhá ve dvou specializacích. Výběr specializace probíhá při podávání přihlášky.

- Specializace Fyzická geografie a geoinformatika se zaměřuje na přírodní procesy a jevy a moderní geoinformační technologie, zejména geografické informační systémy (GIS) a dálkový průzkum Země (DPZ). Vedle základních poznatků jednotlivých fyzickogeografických disciplín, ekologie, krajinné ekologie a životního prostředí je při studiu kladen větší důraz na matematiku, fyzikální základy, statistiku, geostatistiku, na metody a technologie GIS a DPZ, na práci s databázovými systémy, na vizualizaci prostorových dat a tvorbu map.

- Specializace Sociální geografie a geoinformatika umožňuje již od počátku studia hlubší pohled na problematiku geografické interpretace sociálních, ekonomických a ekologických procesů za pomoci sofistikovaných nástrojů geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ). Studijní plán je koncipován tak, aby formou povinně-volitelných a volitelných předmětů umožňoval posluchačům další specializaci na problematiku, která je hlouběji zajímá.


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Geografie je oborem, který připravuje odborníky v oblasti analýzy prostorových vztahů a procesů. Je zaměřeno na rozhodování v území, které je podloženo komplexní znalosti souvislostí v krajině, regionech a městech.“