Sport

Sport 

Tělesná výchova a sport mají v programu studenta Přírodovědecké fakulty UK své nezastupitelné místo. Výuka tělesné výchovy je organizována tak, aby získané poznatky a dovednosti studenti mohli využít ve své profesní praxi.

Výuka tělesné výchovy je povinnou součástí studijních plánů v 1. až 4. semestru. Tělesná výchova probíhá v plně vybaveném sportovním centru UK. Sportoviště SCUK – sály pro různé druhy fitness aktivit, posilovna, úpolový sál, herna stolního tenisu, bazén a sauna. Dále pak atletické hřiště, přetlakové haly, tenisové kurty, herní tělocvičny, fotbalové a softbalové hřiště. 

Studenti během 1. ročníku absolvují základy převážné části pohybových aktivit nabízených KTV. Všichni studenti jsou povinni absolvovat kontrolní plavecké testy (zaplavat 100m do 3 minut). Na základě plaveckých testů navštěvují někteří studenti lekce základního plavání. Studenti se zdravotními specifiky mají možnost navštěvovat hodiny zdravotní tělesné výchovy.

Kromě studentů Demografie s ekonomii a Demografie se sociologie všichni studenti povinně absolvují 2 výukové bloky v 1. ročníků a 2x předmět Tělesná výchova volitelná, kde si student volí zájmový sport, ve 2. ročníku. Kromě těchto každotýdenních cvičení, je pro všechny studenty povinné absolvovat 3 kurzy (2 letní a 1 zimní). V magisterském studiu je tělesná výchova dobrovolná a je možné jí absolvovat opakovaně. Příklady sportů na výběr: aqua-aerobik, atletika, fitness aktivity (aerobik, poweryoga, pilates, posilování, BOSU, TRX), kanoistika, míčové sporty (volejbal, basketbal, softbal, florbal, fotbal, sálová kopaná, tenis, stolní tenis), orientační běh, zdravotní a realaxační cvičení, plavání, potápění (přístrojové, nádechové), sportovní lezení, sportovní gymnastika, badminton, nohejbal, beachvolejbal, první pomoc, kondiční běh, curling, karate, krasobruslení.

Kromě tělocviku mají studenti možnost se stát součástí hokejového, florbalového a basketbalového týmu Přírodovědecké fakulty. Tyto týmy hrají pravidelně pražské ligové soutěže. 

Povinné kurzy: zimní výcvikový kurz (lyže sjezd, běh, snowboard), letní výcvikový kurz I (sportovně-turistický), letní výcvikový kurz II (zpravidla vodní turistika).

Volitelné kurzy: cykloturistika, fitness aktivity, kurzy vodní turistiky, lyžařské kurzy, vysokohorská turistika. 

Více informací ZDE.