Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

Povrchová a podzemní voda

O čem je tento obor?

Sucho, povodne, znecištení nebo klesající zásoby vodních zdroju predstavují jedny z nejvetších problému soucasného sveta. Studium programu Povrchová a podzemní voda vám umožní ovládnout základy hydrologie jako strategické oblasti poznání a porozumet tak prícinám, souvislostem i možnostem rešení vodní krize u nás i ve svete. Získáte poznatky o výskytu a obehu vody v krajine, extrémních hydrometeorologických jevech, vlivu cloveka na odtok i možnosti managementu a ochrany vodních zdroju. Výuka má mezioborový charakter a obor jako jediný v CR kombinuje studium povrchové a podzemní složky vodního prostredí. K dispozici je špickové zázemí a vybavení jak pro vlastní studium, tak pro práci v terénu nebo v laboratori. Pro terénní cást výuky studenti využívají moderní prístroje a senzorové síte pro monitoring, merení prutoku nebo chemismu vod, prístroje pro geodetické a geofyzikální metody nebo pro bezpilotní systémy pro presné mapování. V laboratorích pak studenti mohou zpracovávat namerená data a vzorky materiálu, odebrané v terénu, pocítacové ucebny mají špickové vybavení pokrocilým geoinformatickým software. Studijní plán umožnuje zamerit profil studia podle vašich zájmu pomocí volitelných kurzu. Studenti mají navíc príležitost se zapojit do práce na výzkumných projektech v CR i zahranicí a získat tak praktické poznatky a zkušenosti. Príkladem jsou napr. projekty hodnotící dopady klimatických zmen a zmen krajiny na výskyt sucha, povodní nebo zásob snehu v CR a Evrope, rizika pruvalu hrází ledovcových jezer ve Strední Asii aj.

Co se naučím?

Příklad rozvrhu

Studijní plán oboru

Zpět na bakalářské obory


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„Líbí se mi místní kampus.“