Obory a programy Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Konec podání přihlášek za

Krajina a společnost

O čem je tento obor?

Magisterský studijní program je založen na moderních poznatcích řady vědeckých oborů zabývajících se krajinou, jejími složkami, dynamikou a interakcemi. Představuje průnik oborů, umožňující prohloubit základy jak z přírodovědných (fyzická geografie a geoekologie, geologie, biologie), technických (kartografie, geoinformatika, dálkový průzkum Země – DPZ) tak i společenských oborů (sociální geografie, sociologie, historie, právo). Cílem je dosáhnout teoretické a praktické dovednosti pro získávání dat o krajině a jejích složkách, práci s nimi pomocí GIS, DPZ, leteckými snímky, modelováním. Pro další obohacení výukových aktivit budou využiti též zahraniční hosté, pravidelně působící na našich pracovištích. Výuka bude v některých předmětech koncipována tak, aby závěrečné hodnocení studenta bylo realizováno formou přípravy odborného vystoupení na mezinárodní scéně, včetně prezentace v angličtině. Nejlepší absolventi navazujícího magisterského studia budou moci pokračovat v doktorských studijních programech, přičemž již dříve akreditovaný program Obecné otázky geografie na toto studium do značné míry navazuje.

Co po studiu?

Studijní plán oboru

Zpět na magisterské obory


Podání prihlášek na doktorské studium do 30. 4. 2020stáhnete si aplikaci pro zájemce o studium!
„V geografii si to svoje najde každý.“