Nabídka oborů Co mě zajímá Co chci dělat Zažij víc!

Profily geografů

Profily všech geografů

Geograf Juraj„UK jsem si vybral jednozačně: prestiž školy.“

student magisterského oboru Kartografie a geoinformatika
Stáhněte si aplikaci pro zájemce o studium!
„Geografie pro mne mimo jiné představuje i obrovskou svobodu bádání. Na PřF UK nabízíme každému možnost se realizovat v široké paletě témat a specializací, zkrátka věnovat se své „srdcové“ problematice.“