Výuka jazyků

Výuka cizích jazyků probíhá na Přírodovědecké fakultě v podobě kurzů celoživotního vzdělávání. Kurzy jsou tedy zcela dobrovolné a nejsou hodnoceny kredity. Kurzy jsou určeny pouze pro studenty zapsané ke studiu. Výuka má hodinovou dotaci 2+2 vyučovací hodiny týdně a jsou rozděleny do 6 jazykových úrovní (A0 – C1). Také je možné absolvovat kurzy pro přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky (v angličtině FCE a CAE). Na Přírodovědecké fakultě je zajištována pouze výuka angličtiny. Jiné jazyky lze zapsat na jiných fakultách.

Studenti jsou do kurzů rozřazeni na základě úvodního rozřazovacího testu. Ten stanoví základní úroveň jazykových schopností a zařadí studenta do kurzu. Jednotlivá cvičení navštěvuje 8-12 studentů, což zajištuje vyšší kvalitu výuky.

Výuky jazyků probíhá celý semestr v areálu Kampusu Albertov. Po splnění podmínek kurzu získá student osvědčení o absolvování kurzu Celoživotní vzdělávání.

Jazykové kurzy jsou placené, ale jsou fakultou dotovány. Cena kurzu závisí na jazykové úrovni. Více informací ZDE.