Kristýna Štolcová

Kristýna Štolcová

Studentka magisterského oboru Biologie pro střední školy a Geografie pro střední školy

„Geografie je jako améba. Pomocí svých panožek zasahuje do všech oborů (historie, politika, ekonomie, matematika, IT, filosofie, cestovní ruch, marketing, obchod…). Úkolem každého geografa je vybrat si tu správnou panožku a za ní se vydat.“

 

Jakub Jelen

Jakub Jelen

Student doktorského studia Obecné otázky geografie; Hlavní organizační garant soutěže Zeměpisná olympiáda; Vědecký pracovník na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje

„Geograf má nepřeberné množství uplatnění, rozmanitost geografie nabízí možnost každému zkoumat a studovat to, co ho baví a zajímá.“